Kariera

ACEL to firma rodzinna, która nieustannie się rozwija. Zawdzięczamy to naszym pracownikom i wysiłkowi, który codziennie wkładają. Zatrudniamy obecnie ponad 100 pracowników. ACEL jest przyjaznym miejscem pracy dla osób, które nie boją się wyzwań, o szerokich kompetencjach i z różnym poziomem doświadczenia zawodowego. Ważne są dla nas takie wartości jak lojalność i szacunek dla innych. Cenimy osoby, które dobrze się czują w świecie technicznym, a swoją pracę wykonują z dużym zaangażowaniem.

Rekrutacja

W procesie rekrutacji przestrzegamy takich zasad jak równe traktowanie i szacunek osób ubiegających się o pracę na każdym z oferowanych przez nas stanowisk. Dbamy o dobry przepływ informacji z kandydatami na każdym z etapów rekrutacji.

Najważniejszymi kryteriami w wyborze kandydatów do pracy jest poziom ich kompetencji zawodowych, motywacja i chęć do podejmowania nowych wyzwań oraz wysoka kultura osobista.

Pierwszy okres pracy – wsparcie

Kiedy zaczniesz pracować w naszym zespole Twój bezpośredni przełożony i bardziej doświadczeni koledzy pomogą Ci przejść przez proces wdrożenia w zakres nowych obowiązków. Każdy nowy pracownik przechodzi szkolenie wstępne, podczas którego otrzymuje niezbędną wiedzę umożliwiającą odniesienie sukcesu na zajmowanym stanowisku, a także informacje dotyczące procedur obowiązujących w naszej firmie.

Szkolenia

Firma ACEL dba o rozwój swoich pracowników. Organizowane są dla nich szkolenia podnoszące kompetencje i umiejętności miękkie takie jak zarządzanie ludźmi, negocjacje czy umiejętności handlowe, jak i szkolenia produktowe czy poszerzające wiedzę merytoryczną z danego interesującego pracownika obszaru należącego do jego odpowiedzialności.

Praca dla handlowca

Najczęściej poszukujemy przedstawicieli handlowych i doradców techniczno-handlowych, ponieważ są to kluczowe stanowiska w naszej firmie. Cenimy osoby, które posiadają wiedzę techniczną zdobytą zarówno w trakcie nauki jak i praktyki oraz doświadczenia zawodowego w branży elektroinstalacyjnej i oświetleniowej.

Praktyki i staż

Studentom Politechniki oraz Wyższej Szkoły Morskiej oferujemy możliwość odbycia obowiązkowych praktyk i płatnych staży. Jeśli jesteś studentem kierunków: Elektrotechniki i Automatyki lub Elektroniki, Telekomunikacji i Automatyki i chcesz odbyć praktykę, skontaktuj się z Nami.

Podczas stażu i praktyk będziesz pracować w różnych działach naszej firmy. Poznasz nowoczesne zasady sprzedaży asortymentu elektrotechnicznego oraz firmowe systemy informatyczne służące do obsługi sprzedaży i logistyki. Po ukończeniu stażu będziesz mieć możliwość podjęcia stałej współpracy.

Warunki

Oferujemy stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i wyposażamy naszych pracowników we wszelkie niezbędne narzędzia do pracy. Nasi pracownicy otrzymują dofinansowanie na opiekę medyczną oraz ubezpieczenia grupowe.

Dołącz do naszego zespołu!


Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Acel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą w Gdańsku, ul. Twarda 6c (dalej jako "administrator").
Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej jako "RODO"), zaś w zakresie danych dodatkowych przetwarzanie możliwe jest na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie.
Odbiorcami danych mogą być podmioty doradztwa personalnego* Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

* dotyczy ogłoszeń na portalach rekrutacyjnych


Aktualne oferty pracyStrona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.